سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رجب خلیل پور – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
رضا روستا آزاد –
جلیل رضوی –

چکیده:

مدلسازی فرایندهای حاوی واکنش های کاتالیستی زمانی می تواند به واقعیت نزدیک باشد که مکانیسم واکنش و پروفایل انتقال جرمی و حرارتی داخل دانه کاتالیست به درستی پیش بینی شده باشد. در این تحقیق ابتدا با اعمال مقاومتهای انتقال جرم بیرونی و داخلی، مدلی برای انتقال جرم داخل سه نوع بیوکاتالیست استوانه ای، کروی و تیغه ای شکل (حاوی آنزیم تثبیت شده) به دست آمد و سپس برنامه کامپیوتری نوشته شده و اثر عوامل مختلف بر عملکرد بهینه دانه بیوکاتالیست به صورت نظری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله به عنوان مطالعه موردی در مورد یک راکتور آزمایشگاهی اعمال شده و تطابق مقبولی را بین مدل و تجربه نشان داد که حاکی از درستی مدل به دست آمده می باشد.