سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منصور کلباسی – دانشیار مهندسی شیمی ( عضو هیئت علمی )عهده دار مکاتبات
فیروزه تقوی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
امین احمدپور –
سپهدار انصاری نیک –

چکیده:

سل ODC از جمله تجهیزاتی هستند که به دلیل کاهش میزان مصرف انرژی الکتریکی ، الکترولالایزرها در آن از اهمیت و جایگاه خاصی در صنایع کلرآلکالی برخودار می باشند . کاتد سل های مزبور دارای پوشش کاتالیزوری فعا ل بوده و قسمتی از ساختار آن به صورت محفظه ای متخلخل است و گاز توسط کلکتورهای جریان در محفظه پخش می گردد . کل مجموعه به صورت شیاردار بوده و کانال ها نیز مسیر عبور واکنشگرها و گازهای تولیدی به شمار م یروند .در این مقاله سلهایODC با الکترولیت اسیدکلریدریک توسط معادلالات ریاضی شبیه سازی گردیده و تکنیکی برای
محاسبه دانسیته جریان و ولتاژ سل ارا ئهشده است . نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های بدست آمده از آزمایشات در این پروژه مقایسه گردیده و نتایج حاصل رضایت بخش بوده است .