سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین علی حکیمی –
محمد نبی فرخی –

چکیده:

نرم افزارsound plan با دارا بودن بیش از ۳۵۰۰ استفاده کننده در سراسر جهان قویترین نرم افزار مدلساز آلودگی صوتی است که در کلیه محیطها اعم از صنعتی ، شهری و ….. کاربرد دارد . این نرم افزار علاوه بر اینکه دارای قابلیتهای مدلسازی و پیش بینی است از ابزارهای بسیار مفیدی برای اعمال روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا و ابزاری بسیار کارا و مدرن برای ارزیابی زیست محیطی (EIA) در پروژه های صنعتی و عمرانی میباشد. بلوورها و کمپرسورهای واقع در ساختمان تامین هوای فشرده کارخانه تغلیظ که وظیفه تامین هوای فشرده را بر عهده دارند مهمترین منابع تولید آلودگی صوتی محوطه اطراف این ساختمان می باشندکه آلودگی صوتی تولیدی توسط سه لوله ونت خروج هوا (Blow off) و پنجره های ورود هوا به ساختمان و بروز پدیده جت نویز در محیط انتشار می یابد و سبب بروز آلودگی صوتی شدید در ساختمانهای اداری و کارگاههای تعمیرات محوطه اطراف میگردد.هدف از انجام این پروژه بررسی وضعیت آلودگی صوتی و ارائه بهترین راهکار کنترلی توسط نرم افزار تخصصی SOUND PLAN قبل از اجرای هر گونه برنامه کنترلی می باشد. در ابتدا به منظور تعیین سهم لوله های ونت خروجی و دریچه های ورود هوا در ایجاد آلودگی صوتی محوطه اطراف اندازه گیری شدت صدای هر یک از منابع توسط پروب SOUND INTENSITY و سپس محاسبه توان صوتی هر یک از منابع صورت پذیرفت.پس از آن نقشه ای با مقیاس صحیح از محل تهیه که در آن اطلاعات مربوط به مختصات موانع شامل مختصات سه بعدی, ضریب انعکاس صدا توسط دیوارها , ضریب جذب صدا توسط زمین و مختصات منابع شامل نوع منبع و وابستگی به ساختمان لحاظ گردید. اطلاعات نقشه تهیه شده بهمراه تراز توان صدای تولیدی منابع صدا وارد نرم افزار SOUND PLAN گردید. در محیط نرم افزار ۴ مدل تعریف گردید که یکی شرایط موجود ، مدل دوم با درنظر گرفتن کاهش صدای ونتها به میزان ۲۰ دسیبل ، مدل سوم کاهش صدای پنجره ها به میزان ۲۹ دسیبل و مدل چهارم کاهش صدای همه منابع بصورت همزمان به میزان حالتهای قبل تعریف گردید. پس از اجرای نرم افزار مدلساز نتایج حاصل از محاسبه مدل بیانگر این نکته است که تنها کنترل صدای خروجیهای هوا و پنجره ها بطور همزمان باعث کاهش تراز صدا به میزان بسیار خوبی در نواحی اطراف میگردد و کاهش صدای پنجره های ورودی و یا لوله های خروج هوا هر یک به تنهای تاثیر چندانی در کاهش آلودگی صوتی نخواهند داشت.