سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین علی حکیمی – کارشناس ارشد بهداشت صنعتی امور، بهداشت و محیط زیست مجتمع مس سرچشمه
طاهره علی محمدی – کارشناس بهداشت حرفه ای
محمدنبی فرخی – مشاور امور ایمنی بهداشت، بهداشت و محیط زیست مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

بلوورها و کمپرسورهای واقع در ساختمان تامین هوای فشرده کارخانه تغلیظ که وظیفه تامین هوای فشرده را بر عهده دارند مهمترین منابع تولید الودگی صوتی محوطه اطراف این ساختمان می باشند که آلودگی صوتی تولیدی توسط سه لوله ونت خروج هوا (BLOW OFF) و پنجره های ورود هوا به ساختمان و بروز پدیده جت نویز در محیط انتشار می یابد و سبب بروز آلودگی صوتی شدید در ساختمانهای اداری و کارگاه های تعمیرات محوطه اطراف می گردد. هدف از انجام این پروژه بررسی وضعیت آلودگی صوتی و ارائه بهترین راهکار کمترلی توسط نرم افزار تخصصی SOUND PLAN قبل از اجرای هر گونه برنامه کنترلی می باشد. در ابتدا به منظور تعیین سهم لوله ای ونت خروجی و دریچه های ورود هوا در ایجاد آلودگی صوتی محوطه اطراف اندازه گیری شدت صدای هر یک از منابع توسط پروب SOUND PLAN و سپس محاسبه توان صوتی هر یک از منابع صورت پذیرفت. پس از آن نقشه ای با مقیاس صحیح از محل تهیه که درآن اطلاعات مربوط به مختصات موانع شامل سه بعدی، ضریب انعکاس صدا توسط دیوارها، ضریب جذب صدا و توسط زمین و مختصات منابع شامل نوع منبع و وابستگی به ساختمان لحاظ گردید. اطلاعات نقشه تهیه شده بهمراه تراز توان صدای تولیدی منابع صدا وارد نرم افزار SOUND PLAN گردید. درمحیط نرم افزار ۴ مدل تعریف گردیدکه یکی از شرایط موجود، مدل دوم با در نظر گرفتن کاهش صدای ونتها به میزان ۲۰ دسیبل، مدل سوم کاهش صدای پنجره ها به میزان ۲۹ دسیبل و مدل چهارمکاهش صدای همه منابع بصورت همزمان به میزان حالتهای قبل تعریف گردید. پس از اجرای نرم افزار مدلساز نتایج حاصل از محاسبه مدل بیانگر این نکته است که تنها کنترل صدای خروجیهای هوا و پنجره ها به طور همزمان باعث کاهش تراز صدا به میزان بسیار خوبی در نواحی اطراف می گردد و کاهش صدای پنجره های ورودی و یا لوله های خروج هوا هر یک به تنهایی تاثیر چندانی درکاهش آلودگی صوتی نخواهند داشت.