سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

روزبه پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به اینکه بررسی رفتار شناور در امواج در چرخه طراحی یک کشتی اهمیت قابل توجهی دارد، تحقیقات گسترده ای در رابطه با روشهای پرداختن به این موضوع، بالا بردن دقت و کاستن از محدودیت های موجود، همراه با توسعهمنابع سخت افزاری، در حال انجام است. در تحلیل حرکات شناور با اعمال شرایط امواج دریا بر روی شناور، به رسم نمودارهای مختلف پرداخته و بکمک معیارهای حرکتی کشتی، رفتار آن مورد تحلیل قرار می گیرد. بدین ترتیب، نتایج در مرحله طراحی اعمال و تغییرات لازم در طرح اعمال می گردد. همچنین برای کشتی ها و سازه های دریایی موجود نیز تحلیل حرکات می تواند به تخمین شرایط عملکردی کمک نماید. در این مقاله، با بیان مختصر روشها و امکانات تحلیل، نتایج بدست آمده برای یک شناور کانتینر بر مرود تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برخی نتایج کاربردی ارائه شده اند. اسلمینگ بعنوان یک معیار اصلی مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از شیوه های مختلف احتمال وقوع آن بررسی شده است. روش معرفی شده درمقاله کلی بوه و می توان آن را برای معیارهای دیگر ویا ترکیب آنها بکار برد.