سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا متین نژاد – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
علی موقر – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، مدلی از یک مرکز سرویس پیام چندرسانه ای ارایه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از بارزترین ویژگیهای یک مرکز سرویس پیام چندرسانهای، انجام وظیفه ی ذخیره و ارسال مجدد پیامهای ناموفق در ارسالهای قبلی است . در مدل هایی که تاکنون برای ارزیابی کارآیی مرکز سرویس پیام چندرسانهای ارایه شده اند، از این ویژگی صرفنظر شده است. در این مقاله ترافیک پیام های ارسال مجدد شده نیز در مدل پیشنهادی در نظر گرفته شده است . با استفاده از نتایج تحلیل مدل، روشی برای به دست آوردن حدبالای متوسط زمان انتظار پیامها در صف و حدبالای احتمال از دست رفتن پیامها ارایه شده است. همچنین مدل پیشنهادی و دیگر نتایج به دست آمده، برای در برگرفتن ترافیک پیامهای ارسال مجددشده به تعداد مراتب دلخواه، گسترش داده شده اند.