سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
مرتضی قلی زاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در این پژوهش میزان نفوذ پذیری گازهای O2 , CO2 از پلی اتیلن سبک بررسی شده است. همچنین سعی شده است اثر عواملی همچون دما وفشار گاز، ضخامت پلیمر که تاثیرگذار روی میزان نفوذپذیری گازها می باشندبررسی شود. در اندازه گیریها از مدل دنیز-بارر و از یک دستگاه با استانداردASTMو روش بارومتریک استفادهشده است. نتایج حاصله از نشان می دهد که با افزایش دما ضرایب عبوردهی و نفوذ و حلالیت افزایش می یابد. همچنین افزایش فشار باعث می شود ضریب عبوردهی تا یک میزان حدی کاهش یابد. منتها بعد از یک مقدار حدی، افزایش فشار تاثیری ایجاد نمی کند. افزایش فشار هیچگونه تاثیری نیز روی ضریب نفوذپذیری ندارد. در مورد ضریب حلالیت نیز افزایش تا یک محدوده فشار باعث کاهش این ضریب شده، سپس به مقدار ثابت می رسد در مورد دی اکسید کربن با افزایش ضخامت هر سه پارامتر افزایش می یابند در حالی که برای اکسیژن ضریب عبور دهی کاهش می یابد.