سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباسعلی فرداد – آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه
مهدی ضسغمی – آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه

چکیده:

پمپ های حرارتی زمینی، سیستمهای گرمایشی / سرمایشی هستند که از زمین به عنوان یک چشمه / چاه حرارتی استفاده می کنند. تفاوت این سیستمها با پمپهای حرارتی معمولی در ترکیب شدن آنها با یک حلقه زمینی است که در آن با استفاده از یک سیال واسطه، حرارت از زمین گرفته یا به آن داده می شود. در مقالة حاضر یک پمپ حرارتی با حلقة بستة عمودی زمینی، مدلسازی و بررسی فنی و اقتصادی شده است. پارامترهای طراحی و عملکرد این پمپ حرارتی در شرایط مشخص بار حرارتی (سرمایش و گرمایش)، شرایط اقلیمی و اقتصادی مطالعه شده و مشخصات سیستم پمپ حرارتی زمینی مطلوب بدست آمده است.