سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عمادالدین قاضی – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس
حمید فلقی – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس
محمودرضا حقی فام – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس
علی حسینی افضل – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف کارشناسان و برنامه ریزان سیستمهای تو زیع از طراحی و ساخت انواع شبکه ها افزایش سطح کارآیی سیستم و درنتیجه رشد شاخصهای اقتصادی و مهم تر از همه افزایش میزان رضایتمندی مصرف کنندگان می باشد. توجه به این نکته لزوم دستیابی به اطلاعات عملکرد سیستم را یادآور می شود. ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم توزیع این امکان را به مدیران شبکه می دهد تا با در دست داشتن شاخصهای عملکرد سیستم و رفتار گذشته آن در جهت بهبود بهره برداری از شبکه تدابیر لازم را اتخاذ نمایند . آنچه تا کنون در بحث قابلیت اعتماد سیستم توزیع مطرح گردیده ارزیابی شاخصهای عملکرد سیستم در دوره های زمانی سالیانه بوده است. در این مقاله به بررسی تغییرات شاخصهای قابلیت اعتماد برای دوره های زمانی ماهیانه پرداخته شده است. هدف این مقاله ارائه راهبرد در
دوره های زمانی کوتاه مدت (ماهیانه) به مدیریت شبکه در جهت برنامه ریزیبرای کاهش تعداد و زمان خاموشی و در نهایت کاهش میزان انرژی فروخته نشده و افزایش میزان رضایتمندی مشترکین از شرکتهای توزیع انرژی الکتریکی می باشد. مطالعه موردی این مقاله بر اساس شبکه نمونه منطقه برق افسریه تهران انجام شده است