سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رمضانعلی آزاده دل – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، لویزان، تهران، ایران
مجید نادری – دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
محمد رضایی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، لویزان، تهران، ایران

چکیده:

ایده و هدف اصلی از طراحی و مدلسازی سیستمهای PLC این است که بتوان از یک زیر ساخت یا کانال موجود، برای امور مخابره سیگنالهای اطلاعاتی ( در شبکه های خانگی ) استفاده کرد تا بدینوسیله هم در هزینه صرفه جویی شود و هم از شبکه انتقال نیرو استفاده بهینه تری گردد . از آنجائیکه کانال ( به عنوان پل ارتباط دهنده بین گیرنده و فرستنده ) ، مهمترین رکن در یک سیستم مخابراتی به شمار می آید، از اینرو یکی از عمده ترین مباحث ، به ارزیابی و مدلسازی کانال ارتباطی، جهت استفاده در سیستمهای PLC اختصاص دارد . هدف ما در این مقاله، شناخت عملکرد، رفتار و کنش کانال در فرکانسهای بالاست . بدین منظور شبیه سازی و مدلسازی یک تا ۳۰ مگاهرتز ارزیابی گردد . این تحقیق بر آن است، تا با ارائه روشهای مختلف بهینه سازی خط انتقال، انعکاسهای موجود در آن را به حداقل مقدار ممکنه برساند . شیوه های بهینه سازی خط انتقال که در این تحقیق نام روشهای بهبود سیستمهای انتقال را به خود گرفته است، شامل چندین روش تطبیق امپدانس خط با بارومدلسازی کانال می باشد . نتایج حاصل از آنها به منظور ثبت و بهینه سازی خطوط انتقال امپدانس خط با بارومدلسازی کانال می باشد . نتایج حاصل از آنها به منظور تثبیت و بهینه سازی خطوط انتقال انرژی در ردیف فرکانسهایی تا ۳۰ مگاهرتز، مورد تجزیه و تحلیل و مدلسازی قرارگرفته است . ماحصل این اقدامات به شرایطی منجر می گردد که استفاده از شبکه های خانگی را در کاربردهای مخابراتی و کامپیوتری میسر می سازد .