سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی آزرمی – دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی – بخش مهندسی شیمی
عبدالحسین جهانمیری – دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی – بخش مهندسی شیمی

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون پیچیدگی صنایع پالایش و سخت تر شدن استانداردهای کیفی و محیط زیستی در فرآیند عملیات تولید، بسیاری از شرکت های بزرگ مهندسی سیستم های فرآیندی(PSE)را به عنوان یک تکنولوژی استراتژیک پذیرفته اند. یک روشجدید برای بهینه سازی شبکه های فرآیند در این تحقیق ارائه شده است. هدف اصلی این تحقیق طراحی یک نرم افزار جامع برای
مدلسازی و بهینه سازی عملیات پالایش و فرآیند اختلاط محصولات است. این روش از آنالیز ساختار ریاضی مدل کلی پالایشگاه که شامل عناصر عمومی و عناصر مستقل است، بوجود آمده است. این درک اساس تفکیک مدل کلی را به دو سطح مدل عمومی (مدل حاکم) و مدل فرآیندی واحدها ( زیر مدل) را تشکیل می دهد. مدل حاکم عملکرد عمومی مانند تخصیص مواد خام و سرویسهای جانبی و غیره را تعیین می کند. همراه تعیین این عملکرد، مدل های زیر مجموعه مانند فرآیند اختلاط نیز بهینه می شوند. از روشMILPهمراه روششاخص خواص را برای مدلسازی و بهینه سازی اختلاط استفاده شده است و برای بهینه سازی کلی از روشهایMILPو الگوریتم ژنتیکبصورت همزمان استفاده شده است. بنابراین هیچ محدودیتی برای مدلسازی واحدها وجودندارد . دستاورد این کار یک نرم افزار مدلسازی گرافیکی برای فرآیند پالایش همراه تولید ضمنی یک الگوریتم بهینه سازی برای برنامه ریزی تولید است. سیتم ارائه شده به کاربر اجازه می دهد یک مدل گرافیکی را از سیتم تولید را برای هر واحد بصورت مرحله به مرحله ایجاد کند و خواص استاندارد محصولات را وارد کند. سپس نرم افزار بدون اینکه کاربر کاری انجام دهد مدل ریاضی را بصورت خودکار می سازد و حل می کند.