سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر ابراهیم بزرگ – شرکت نورهان صنایع
علیرضا الحاق – شرکت نورهان صنایع

چکیده:

در اکثر نیروگاههای حرارتی در حال ساخت در کشور از سیستم خنک کننده خشک غیرمستقیم هلر استفاده شده است . خصوصیت منحصر به فرد این سیستم، امکان استفاده از کندانسور پاششی تماس مستقیم به جای کندانسور سطحی می باشد . به علت تاثیر بسیار زی اد سیستم خنک کن بر عملکرد کلی نیروگاه لازم است که اجزاء این سیستم پس از طراحی ترمودینامیکی، از لحاظ مکانیکی نیز به نحو مناسبی طراحی شوند تا در فرایند کار نیروگاه خللی ایجاد نشود . برهمین اساس دقت در طراحی و بهینه سازی سیستم از اهمیت زیادی برخوردار بوده و علا وه بر بالا بردن دقت و ضریب اطمینان، دارای ارزش افزوده ، بدلیل کاهش مواد مصرفی نیز می باشد . براین اساس طراحی کندانسور با استفاده از روش " طراحی بر اساس آنالیز " به جای روش متداول " طراحی براساس فرمول " انجام می شود . برای این منظور مدل سیستم توسط نرم افزار HyperMesh بصورت سه بعدی شبکه بندی شده و پس ازاعمال شرایط مرزی و تعریف خصوصیات سیستم و تنوع بارگذاری، معادلات حاکم بوسیله نرم افزار Nastran به روش اجزاء محدود حل می شوند . لازم به ذکر است که تحلیل و محاسبات تنش در این مقاله بر اساس دسته بندی بارها، مطابق استاندارد ASME, Section 8, Div #2 و با در نظر گرفتن خلاء کامل (Full Vacuum) در داخل کندانسور انجام شده است .