سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی ابراهیمی – کارشناس مکانیک

چکیده:

در این مقاله تنش و تغیر شکل ایجاد شده در قسمت زانویی پوشش فلزی تونل های آبرسان نیروگاه آبی گتوند علیا بوسیله محاسبات دستی و نیز با استفاده از نرم افزارANSYS بررسی شده است. آنالیز کامپیوتری انجام شده یکبار بر روی مدل کامل سازه و باردیگر بر روی قطعات مختلف آن انجام شده است.همچنین سازه مذکور یکبار تحت نیروهای داخلی و یکبار تحت نیروهای خارجی آنالیز شده است که در حالت اول از نظر تنشهای موجود و در حالت دوم ازلحاظ کمانش حائزاهمیت است.