سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن کدیور – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
حبیب اله ملاطفی – دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله با مدلسازی بوژی MD36 به بررسی رفتار این بوژی بر روی خط مستقیم پرداخته شده است. سرعت بحرانی بوژی بصورت خطی، غیر خطی و به روش دینامیکی بدست آمده و تاثیر آن در برخورد چرخ و ریل نشان داده شده است.همچنین در سرعت ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت ضریب راحتی برروی یک مسیر مستقیم با ناهنجاری اتفاقی محاسبه شده است. با در نظر گرفتن خرابی در سیستم تعلیق ثانویه مسائلی چون ضریب راحتی، نیروهای وارد بر سیستم تعلیق و نیروی چرخ و ریل در سرعت ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت در یک مسیر مستقیم با ناهنجاری اتفاقی بررسی شده است. در انتها با نتیجه گیری از تحلیلها، بر لزوم بهینه سازی بوژی برای خطوط ایران و تعمیرات صحیح تاکید شده است