سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار اعوانی – کارشناس ارشد مکانیک – هوافضا دانشکده فنی و مهندسی . دانشگاه تربیت مدرس،
سیامک اسماعیل زاده خادم – دانشیار طراحی کاربر
مهرداد کوکبی – دانشیار مه

چکیده:

آنچه در این تحقیق متصور است، بررسی رفتار مواد ویسکوالاستیک مایع در حوزه های فرکانس و دما است که از این موادبه عنوان عامل میراکنندگی در میراگرهای ارتعاشی استفاده می شود، بر این اساس تحلیل رفتار دینامیکی این خانواده از میراگرهای ارتعاشی با کمک مدلسازی مشتق کسری (Fractional Derivative Model) انجام شده است . معادلات حاکم بر مدولهای برشی ذخیره و اتلاف برای سیال پلیمری پلی بوتان (Polybutan) با سه مدل ماکسول مشتق کسری ، مشتق مختلط نیوتنی و مشتق مختلط ماکسول محاسبه و با نتایج تجربی مقایسه می شود، همچنین وابستگی خواص مکانیکی پلیمر ویسکوالاستیک به فرکانس و دما، با روش کاهش متغیر (Reduce variables) نشان داده شده و سپس با روش تحلیلی تبدیلات توابع ماده بیکدیگر تابع خزش برای پلیمر پلی بوتان محاسبه و با کمک آن پاسخ دمپر به تحریکهای هارمونیک (Brust) و غیر هارمونیک پله ای شبیه سازی می شود