سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگا
عباسعلی فرداد – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگا
محمد صدیقی – دانشجوی دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی دانشگاه علم و صنعت ایران،
مسعود محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکان

چکیده:

با استفاده از قانون بقای انرژی و معادلات حاکم بر انتقال حرارت در سیم فلزی و سوخت جامد ، مدل ریاضی برای محاسبه سرعت سوزش بدست می آید . بر اساس این مدل ریاضی، معادلات حاکم بر پروفیل دمایی در سوخت و سیم ( سیم درون محصولات گازی شکل احترا قی و سیم درون سوخت جامد ) ، بصورت معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی بر حسب زمان و مکان و شرایط مرزی و اولیه مربوط به آنها ، حاصل می گردد . سپس با استفاده از روش تفاضل محدود معادلات فوق از حالت دیفرانسیلی خارج و بصورت جبری در آمده . و آنگاه با استفاده از روش عددی توماس در حل دستگاه معادلات سه قطری، نتایج نهایی یعنی سرعت سوزش و پارامترهای مؤثر در آن، حاصل میشود