سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر قشمی پور – کارشناس ارشد مکانیک سنگ شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
فرزان رفیعا – کارشناس ارشد مکانیک سنگ و ژئوتکنیک-مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور کاوشگ
پرویز معارف وند – استادیار گروه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

گزینه اول ساختگاه کارخانه فن آوری معدن مس سرنگون، پله ای است تسطیح شده در دامنه شیبدار ارتفاعات که در شیروانی مشرف و خاکریز پایین دست آن، نشانه هایی از ناپایداری دیده شده است. در مطالعات زمین شناسی مهندسی طرح، شیروانی مشرف به این ساختگاه از دیدگاه ساختاری به چهار بلوک تقسیم و از دیدگاه ژئومکانیکی ، توده سنگ در رده سنگ ضعیف تا خیلی ضعیف توصیف شده است. یک گسترده میلیونیتی به ضخامت متوسط ۲۰ متر در زیر طبقات اهمی این دیواره هم شیب با شیب توپوگرافیوجود دارد. پارامترهای طراحی از تلفیق نتایج مطالعات صحرایی و بررسی های آزمایشگاهی تعیین شده اند. بر این اساس مدل کامپیوتری این شیروانی با نرم افزار UDEC ساخته شده است. در این مدل پایداری کل دامنه شیبدار در دو مقطع نماینده و در عین حال بحرانی تحلیل شده است. در هر دود این مقاطع لایه های آهکی روی توده میلونیت جابجایی زیادی از خود نشان می دهند که دلالت بر ضعف سطوح همبری بین میلونیت و سنگ آهک دارد. پایداری مجموعه در هر دو حالت استاتیکی و شعبه استاتیکی، تحلیل گردیده است. این مدل احتمال بروز ناپایداری و لغزش را به خوبی نشان می دهد.