سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران شهانقی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید بیک ویردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران
محمدحسین دانشور – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مسئله پوشش مجموعه در مواردی که اطمینان از تحت پوشش قرار گرفتن مشتری توسط حداقل یک سرویس دهنده ضروری باشد مطرح می شود . در این مقاله مدلی ارائه می شود که در آن مفاهیم مبهمی مثل درجه اهمیت تحت پوشش قرار گرفتن هر مشتری، درجه تحت پوشش قرار گرفتن هر مشتری توسط سرویس دهنده ای که در مکان j ام واقع می شود، سطح مطلوبیت α و هزینه قرار گرفتن یک سرویس دهنده در مکان j ام بصورت متغیرهای زبانی که قابل تبدیل به اعداد فازی مثلثی هستند بیان شده و ماتریس های تشکیل شده توسط اعضای تیم تصمیم گیری تبدیل به یک ماتریس تصمیم گیری می شود و با اجرای متوالی الگوریتم TOPSIS فازی برای ماتریس بدست آمده مسئله پوشش مجموعه فازی حل می شود . در پایان نیز چند مثال عددی به منظور مشخص شدن رویه مدل ارائه شده مطرح می شود