سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شاهرخ شاه حسینی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
محمدتقی صادقی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
آتوسا افضلی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران

چکیده:

شناسایی روی خط و شبیه سازی فرآیند یک برج تقطیر سینی دار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . برای به دست آوردن مقادیر آزمایشگاهی موردنیاز، از یک برج پیشتاز مخلوط آب و مت انول استفاده شد . در اینجا ، به منظور کاهش معادلات مدل و همچنین نگهداشتن دقت آن، اندازه گیری درجه حرارت بصورت On-line درطول برج تقطیر ، برای محاسبة میزان انتقال جرم به جای استفاده از معادلات مربوط به آن در روش سنتی، مورد استفاده قرار گرفت . نتایج شبیه سازی ب ه روش On-line ،مطابقت بهتری نسبت به نتایج شبیه سازی به روش Off-line با داده های آزمایشگاهی داشت