سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی برخورداری – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن دیرانلو – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود موسوی – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مه دود فتو شیمیایی یکی از عوامل عمده آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از جمله مشهد می باشد. از آنجا که شرایط تشکیل این مه دود، یعنی تشعشع خورشیدی، وجود هیدروکربنها و اکسیدهای نیتروژن در شهر مشهدموجود می باشد، ضروری است مدلی برای تعیین میزان وبررسی این نوع آلودگی ارایه شود.مدل جعبه ای یکی از روشهای بررسی و تحلیل مه دود فتو شیمیایی می باشد که از نتایج این مدل می توان برای ارایه حدسهای خام و اولیه البته با دقت نسبتا" مناسب از غلظت آلاینده ها استفاده نمود. در این مقاله غلظت آلاینده های موجود با استفاده از این مدل و شبیه سازی عددی کامپیوتری با توجه به شرایط منطقه ای در ساعات مختلف شبانه روز تعیین شده اس ت.نتایج شبیه سازی نشان می دهد که غلظت آلا ینده های موجود در مه دود فتو شیمیایی باتوجه به نرخ تردد خودروها و دما، در زمانهای اولیه بعد از ظهر به حداکثر ودر ساعات ٣ الی ٥ شب به حداقل می رسد.