سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی عزیزخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده:
حذف انتخابی NO از گازهای خروجی اگزوز خودروهای بنزینی با استفاده از راکتورهای مونولیتی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی با هدف یافتن غلظت بهینه (NH(3 انجام شد که در این فرایند به عنوان عامل کاهنده عمل می کند. وجود مقداری از (NH(3 باید در سیستم به اندازه ای باشد که فرایند کاهش تحت تأثیر قرار نگیرد و همچنین باید توجه نمود که مقادیر بالای آمونیاک موجب اتلاف های نامطلوب می شود. در این پژوهش آنالیز واکنش و طراحی فرایند و حل عددی و سه بعدی معادلات حاصل شده در راکتور مورد نظر انجام گرفته است. شبیه سازی CFD و حل معادلات توسط نرم افزار COMSOL انجام گرفته است.