سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد رحیم پور – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی
سیدمهدی علوی املشی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی

چکیده:

پیش بینی عملکرد و تغییر مقیاس راکتورهای بستر سیال در توسعۀ فرآیندهای شیمیائی از اهمیت زیادی برخوردار است . برای طراحی راکتورهای بستر سیال در مقیاس صنعتی بایستی از داده های تجربی واحدهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی استفاده نمود . تولید انیدرید مالئیک یکی از فرایندهای مهم در زمینه مهندسی شیمی می باشد، که آن را می توان از اکسیداسیون جزئی بنزن و یا هیدروکربنهایC4. به دست آورد . با توجه به گرما زا بودن شدید این واکنش ها استفاده از راکتور بستر سیال برای این واکنش ها مطلوب می باشددر این مقاله مدل kunii-levenspiel(K-L) برای واکنش اکسیداسیون جزئی بنزن بررسی ش ده و حل تحلیلی مدل ارائه گردیده K-L و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی و نتایج مدلهای دیگر مقایسه شده اند . نتایج حاصل نشان می دهد که می توان از مدل جهت طراحی و تغییر مقیاس راکتور برای این واکنش استفاده نمود