سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا احسانی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی شیمی
ارجمند مهربانی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی شیمی
ولی عصمتی پاقلعه – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

بوتن۱ – به عنوان یکی از محصولات صنعت پتروشیمی، جایگاه ویژه ای را در صنعت و تجارت یافته است . فرآیندAlphabutolبعنوان یکی از لیسانس های ارایه شده توسط IFP ، بیشترین تبدیل اتیلن به بوتن – ۱ را در شرایط عملیاتیمناسب فراهم می آورد . در این تحقیق مدلسازی دینامیکی ر اکتور تولید بوتن – ۱ صورت گرفته است . منظور کردن پارامترهایی نظیر تیتانیم به عنوان کاتالیست، آلومینیم به عنوان کاتالیست همکار، برخی ترکیبات واسطة تشکیل مکان فعال و زنجیر پلیمری از مزیت این تحقیق نسبت به کارهای قبلی می باشد . نتایج حاصل از شبیه سازی حالت پایدار سیستم با بکارگیری روش نیوتن – رافسون از انطباق خوبی برخوردار است .