سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سهراب زنده بودی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی(تهران)،کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
جمشید فتحی کلجاهی – دانشگاه شیراز، استاد بخش مهندسی شیمی
منصور طاهری انارکی – دانشگاه شیراز، استاد بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله یک مدل ریاضی برای راکتور سنتز اوره و یک مدل ترمودینامیکی برای سیستم " اور ه- آب- دی اکسیدکربن- آمونیاک " ارائه شده است . مدل ریاضی راکتورسنتز اوره بر اساس مدل تانکهای سری مخلوط کام ل( CSTR )و مدل ترمودینامیکی بر اساس معادله حالت UNIQUAC و معادله حالتی که توس ط" Nakamura"پیشنهاد شده است انجام شده و سپس تأثیر پارامترهای مختلف از قبیل دما، فشار و دبی اجزای خوراک بر روی میزان تبدیل یا دبی خروجی اوره از راکتور بررسی شده است. نتایج حاصل از این شبیه سازی کامپیوتری در مقایسه با اطلاعات بدس ت آمده از راکتور اوره مجتمع پتروشیمی شیراز تطابق خوبی را بین این مدل و داده های تجربی نشان می دهد. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که هرگاه میزان آب ورودی به راکتور کاهش و میزان آمونیاک ورودی افزایش یابد میزان دبی اوره خروجی از راکتور بیشتر می شود.