سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بیتا نجمی – کارشناس ارشد فرآیندهای جداسازی و پدیده های انتقال، دانشگاه صنعتی شریف
محمد سلطانیه – استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
اصغر مولایی دهکردی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور بررسی چگونگی عملکرد راکتورهای غشایی، دو نوع مدل بدون بعد در حالت یکنواخت، غیر ایزوترم و غیر ایزوبار برای راکتور غشایی مخصوص فرآیند رفورمینگ متان با بخارآب در نظر گرفته شده است. مدل اول بر فرض رژیم جریان پلاگ و مدل دوم بر فرض رژیم جریان با پراکندگی محوری در سمت نفوذی استوار است. به کمک این دو مدل اثر پارامترهای عملیاتی مؤثر در سیستم روی میزان تبدیل متان بررسی شده و معلوم شد که راکتورهای غشایی قابلیت عملکرد در محدوده وسیعتری از دما و فشار را نسبت به راکتورهای معمولی دارا هستند. نتایج مدلسازی افزایش کارایی راکتورهای غشایی را نسبت به راکتورهای معمولی به لحاظ رسیدن به درصد تبدیل های بالای متان و تولید هیدروژن نشان داد. نتایج حاصل از هر دو نوع مدل با یکدیگر و همچنین با نتایج حاصل از کار تجربی مقایسه شده است.