سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعابد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدعلی خلیل زاده – استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

استرس از جمله شایعترین اختلالات روانپزشکی میباشد. شناخت حالات روانی مختلف از جمله حالت استرس میتواند اثرات مخرب شناخته شدهای بر جسم و روان انسان برجای گذارد، و از موضوعاتی است که باید از طریق علم روان شناختی و دیدگاههای کمی سازی و مدلسازی در علوم مهندسی به آن پرداخته شود. در این مقاله ابتدا به تعریفی از استرس و سپس به نحوه اثرگذاری دو سیستم عصبی و هورمونی که در هنگام استرس نقش مهمی دارند پرداخته میشود و سپس در نهایت به شبیهسازی یک سلول هرمی بلند CA1 در ناحیه هیپوکامپ در محیط نرم افزار NEURON در هنگام استرس وارد شده در نقاط مختلف سلول، و نقش کانال های کلسیمی پرداخته شده است. مشاهده میشود در هنگام استرس با فعال شدن گیرند ههای گلوکوکورتیکوئید ورود کلسیم به سلو لهای عصبی CA1 افزایش یافته و این گواهی بر کاهش نرخ خروج کلسیم داخل تنه سلولی است که منجر به کاهش نرخ آتش سلول و معادل با افزایش در جریان sAHP است.