سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد ناطق – استادیار دانشگاه، دانشگاه تربیت مدرس , دانشکده فنی مهندسی , بخش مهندسی
وحید سنجانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، ساخت و تولید

چکیده:

در این مقاله یک مدل تحلیلی جهت سیستم مسیریابی و هدایت ماشین حمل و نقل خودکار کارگاهی (AGV) بر اساس روش ادومتری ارائه گردیده است .نتایج حاصل از این تحقیق مدلی را ارائه می دهد که می تواند برای طراحی سیستم مسیر یابی و هدایت AGV بکار رود.فرضیات و معادلات روش بکار رفته برای مسیریابی AGV با نرم افزار شبیه سازی گردیده و نتایج آن در این مقاله ارائه گردیده است.نتایج نشان میدهد که تاثیرگذاری خطاهای سیستماتیک و محیطی و طبیعت حلقه باز روش ادومتری استفاده از روشهای ثانویه مثل سیستمهای تشخیص تصویر ،سیستمهای دنبال کننده لیزری و نظایر آن را ضروری می سازد.