سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خلیل ولی پور – دانشگاه محقق اردبیلی
سید محمدتقی بطحایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابراهیم رحیم پور – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
کریم میرعلی خانی –

چکیده:

دردهه های اخیرترانسفورماتورهای خشک رزینی مورد توجه مهندسین قرارگرفته است این نوع ترانسفورماتورها خطراتش سوزی کمتری دارند و باعث آلودگی محیط زیست نمی شوند باتوجه به این ویژگی امروزه ترانسفورماتورهای خشک رزینی بهجای ترانسفورماتورهای توزیع روغنی درمکان های سربسته نظیربیمارستان ها درحال جایگزینی هستند این کارتحقیقاتی مربوط به بررسی رفتارفرکانس بالای این ترانسفورماتور می باشد با استفاده ازمدل جعبه سیاه و تحلیل مدال حالت گذرای این مدل سازی و بانرم افزارهای MATLAB و EMTP شبیه سازی شده است .