سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید رشتچی – دانشگاه زنجان – دانشکده فنی
ابوالقاسم راعی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده برق

چکیده:

خطاهای استاتور خصوصاً خطای دور به دور در آن، درصد بالائی از خطاهای موتور القائی را تشکیل می دهند . مطالعه رفتار موتور بمنظور دستیابی به روشهای تشخیص خطا و حفاظت موتور در قبلا آن، مستلزم داشتن مدلهای مناسبی است که در آنها خطا نیز منظور شده باشد . چنین مدلهائی برای حالتی که در آن خطای دور به دور فقط در یکی از فازهای موتور اتفاق افتاده باشد، ارائه شده است .
در این مقاله برای اولین بار مدل مناسبی برای مطالعه رفتار موتور القائی با وجود خطای دور به دور در بیش از یک فاز و به میزان دلخواه، ارائه شده است . معادلات ارائه شده، جهت شبیه سازی رفتار موتور در حوزه زمان بکار رفته و صحت مدل با مقایسه نتایج شبیه سازی و نتایج تجربی نشان داده می شود . نتایج تجربی با ایجاد خطای مصنوعی در یک موتور نمونه جمع آوری شده است . این مدل برای آزمون روشهای تشخیص موقعیت خطا در فاز یا فازهای معیوب کاربرد موثر می تواند داشته باشد .