سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولائی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله مدل فشرده کویل SMES (ذخیره ساز انرژی مغناطیسی) را ارائه می کند. پارامترهای این مدل با استفاده از نتایج آزمایشگاهی تحلیل فرکانسی و الگوریتم ژنتیک شناسایی می شود. مقایسه مقادیرپارامترهای شناسایی شده با پارامترهای استخراج شده از تحلیل هندسی مدل، بیان می دارد که الگوریتم ژنتیک بدون نیاز به تعیین دقیق صفر و قطب تابع شبکه توانایی بسیار بالایی در شناسایی مقادیر پارامترهای مدلهای واقعی دارد.