سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میرقاسم حسینی اقدم – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکدة مهندسی برق
سیداسماعیل نقیبی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکدة مهندسی برق، شرکت برق منطقه ای مازند

چکیده:

از آنجایی که برای بهبود توزیع ولتاژ و دامنه نوسانات ولتاژ شکل سیم پیچی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، مقاله حاضر روشی جهت مدلسازی سیم پیچ های استوانه ای و دیسکی پیوسته در ترانسفورماتورهای قدرت ارایه می دهد . بر مبنای روش مذکور برنامه ای توسط نرم افزار EMTP نوشته شده است که به کمک آن رفتار این دو سیم پیچی با اعمال موج ضربه با یکدیگر مقایسه شده است . سپس طرح مدلسازی سیم پیچی دیسکی درهم ارایه شده است . همچنین مقاله حاضر اثر القاء متقابل بین حلقه های سیم پیچی با هسته خطی را به کمک برنامه کمکی BCTRAN و با هسته غیرخطی را به روش جدید، مورد بررسی قرار داده است .
نتایج شبیه سازی نشان داده است که توزیع ولتاژ ضربه در سیم پیچ های دیسکی درهم به مراتب بهتر از انواع دیگر می باشد . همچنین مشاهده شده است که رفتار هسته بر فرکانس و دامنه نوسان بوجود آمده، مؤثر است به طوری که در حالت هسته خطی میزان آن بسیار کمتر بوده است .