سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس عباسی – دانشیار دانشکدۀ مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد جعفری – کارشناس ارشد دانشکدۀ مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در یک ساختمان سیستم‌های تهویه‌مطبوع مختلفی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. شکل، جغرافیا، مصالح و جهت ساختمان و مصرف انرژیاز جمله مواردی هستند که می‌تواند در انتخاب سیستم تهویه‌مطبوع موثر باشند. یکی از راههایی که می‌توان مصرف انرژیسیستم‌های مورد اشارهرا در یک ساختمان مورد بررسی و مقایسه قرار داد شبیه‌سازی سیستم‌های تهویه‌مطبوع و بررسی عملکرد نرم‌افزار شبیه‌‌سازی شده آن می‌باشد. از جمله سیستم‌های متداول کنترلدر ساختمان‌ها سیستم‌های هوایی با کنترل روشن – خاموش می‌باشد. در این سیستم با روشن و خاموش کردن سیستم، تنظیم دمای اتاق صورت می‌گیرد. مشابه این روش در سیستم‌های دیگری مانند سیستم‌های آبی- هوایی ( فن کویل) نیز استفاده می‌شود. برخلاف دو سیستم اشاره شده ، سیستم حجم هوای متغیر، کنترل دمای اتاق را با تنظیم یکنواخت حجم هوای ورودی به اتاق بر اساس بار در ساعت مشخص انجام می‌دهد. در این مقالهبا شبیه‌سازی این سه سیستم، مصرف انرژیمقایسه و بررسی شده است. نتایجنشان می دهد که استفاده از سیستم فن کویل برای ساختمان نمونه از نقطه نظر مصرف انرژی مقرون به صرفه تر است.