سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر ثقه الاسلامی – دانشیار گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد موسوی – استادیار گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
مسیح اعلمی – مرکز تحقیقات انرژی اتمی اصفهان

چکیده:

رشد بی رویه جمعیت، فقدان توسعه پایدار، مص رف بیش از حد سوختهای فسیلی باعث آلودگی بیش از حد آتمسفر در دهه های اخیر شده است . باتوجه به اهمیت روزافزون مسائل محیط زیستی و همچنین باتوجه به لزوم آگاهی مردم نسبت به میزان انتشار آلاینده ها در جو، شرایط ایجاب مینماید تا یک سیستم هشدار دهنده محیطی که توانای ی پیش بینی آلاینده هایی مانند ازون را که مهمترین جزء تشکیل دهنده مه دود فتوشیمیایی بوده و گازی سمی، محرک چشم و مجاری تنفسی میباشد را ایجاد نمود. سیستم های فازیعصبی یکی از ابزارهای بسیار متداول در مدلسازی و شبیه سازی سیستم های صنعتی میباشد. یکی از اولین سیستمهای عصبیفازی برای تخمین توابع مبنا در قوانین، سیستمANFIS بوده که مزیتآن استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی جهت دسته بندی اطلاعات و همچنین توانایی آنها در استخراج قاعده و قانون مجموعه اطلاعات میباشد . در این تحقیق هدف آنست که برای پیش بینی تشکیل ازون در هوای شهر مشهد و با توجه به عوامل محیطی، از سیستمهای عصبیفازی استفاده نمود و بهترین نتایج را با حداقل خطای مورد نظر با کمترین میزان داده ها و با قابلیت به روز نمودن بانک اطلاعاتی بدست آورد . مدل ارائه شده دارای پنج ورودی (غلظت های هیدروکربور غیر از متان، غلظتNOXدمای هوا، سرعت و جهت باد) و یک خروجی (غلظت ازون) می باشند. مقدار خطای بدست آمده برای ،شبکه طراحی شده در این تحقیق بر روی مجموعه داده های آموزش ۱/۸% و برای داده های آزمایشی ۲/۴% می باشد. نتایجاین تحقیق همچنین نشانگر آنست که در الگوریتم پس انتشار، خطا نسبت به الگوریتم ترکیبی جوابهایی مناسبتر و با درصد خطای کمتری ایجاد مینماید.