سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین اجتهد – شرکت خدمات مهندسی برق ( مشانیر )- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
مهدی کراری – شرکت خدمات مهندسی برق ( مشانیر )- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران

چکیده:

توربین های بادی می توانند به عنوان محرک اولیه ژنراتورهای سنکرون و آسنکرون به کار روند . مدلسازی صحیح توربین، برای شبیه سازی و بررسی حالت گذرا و پایداری نیروگاه بادی امری ضروری است . در این مقاله، توربین بادی سرعت – متغیر با امکان کنترل زاویه پیچش پره ها ۲ ، همراه با ژنراتور القایی روتور قفس سنجابی که از طریق یک مبدل الکترونیک قدرت به بار محلی و شبکه بی نهایت متصل است، را مدلسازی نموده و سپس یک کنترل کننده جامع مولد سیگنال مرجع به ازای سرعتهای مختلف باد طراحی می نماییم . اهداف کنترل کننده عبارتند از : کنترل ولتاژ
پایانه خروجی ژنراتور، افزایش راندمان ژنراتور و افزایش توان استخراج شده از انرژی باد . شبیه سازیها نشان می دهد که در سرعتهای مختلف باد، کنترل کننده طراحی شده اهداف طراحی را به خوبی برآورده می سازد .