سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا علاقه بند – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مریم رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

چکیده:

عدم اطمینان در طول زنجیره تامین می تواند منجر به خدمت دهی ضعیف به مشتریان شود، با ذخیره احتیاطی موجودی می توان از عهده این عدم اطمینان برآمد. اما به علت هزینه های بالای موجودی، این تمایل وجود دارد که موجودی حداقل گردد. بنابراین یک هدف مهم مدیریت زنجیره تامین، هماهنگ کردن همه فعالیت زنجیره است، به صورتی که بتوان همزمان با کاهش موجودی کالاها، آنها را در زمان مورد نیاز در اختیار مشتریان قرارداد. از طرفی لازم است اثر سوء تغییرات و نوسانات نرخ تقاضا بر نرخ سفارش تضعیف گردد. اگر نرخ سفارش ثابت به کار گرفته شود، تغییرات بزرگی در موجودی دیده می شود که باعث افزایش هزینه های موجودی می گردد. همچنین اگر سطح موجودی ثابت در نظر گرفته شود، باعث برنامه های تولید بسیار متغیری شده که هزینه های تولید را افزایش می دهد. مدلهای ایستای موجود برای مدل کردن زنجیره های تامین، وقتی که مشخصات پویای سیستم زنجیره تامین روبرو هستند ناکافی به نظر می رسند. در این مقاله با بکارگیری روش کنترل خطی و آنالیز توابع تبدیل، روشی برای مدلسازی زنجیره تامین در شرایط زمان پیوسته ارایه شده است به گونه ای که یک مبادله بین نرخ سفارش و بهترین سطح موجودی ایجاد نماید. شبیه سازی نتایج با استفاده از نرم افزار شبیه ساز سیمولینک در محیط مطلب انجام و نتایج ارایه گردیده است.