سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی فاتح – دانشیار گروه کنترل دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
ارش خاتمیان فر – کارشناس ارشد کنترل، دانشگاه صنعتی شاهرود
شهاب شهرابی فراهانی – کارشناسی ارشد کنترل، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

این مقاله به مدلسازی و کنترل فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ می پردازد. اهمیت این تحقیق به دلیل کاربرد روز افزون این جوشکاری به هر دو صورت دستی و رباتیک در تولید صنعتی میباشد. در این مقاله کنترل جوشکاری دستی برای جبران لرزش دست جوشکار به منظور بهبود کیفیت جوشکاری مورد نظر است. به منظور کنترل این فرآیند، نحوه کار دستگاه جوشکاری، فرآیند جوشکاری و استراتژی کنترل بررسی می شوند و سپس به مدلسازی، فورموله کردن سیستم کنترل و شبیه سازی می پردازیم. اگرچه فرآیند جوشکاری بسیار پیچیده، غیر خطی و چند ورودی-چند خروجی است، ولی به منظور سهولت در طراحی سیستم کنترل، از مدل ساده یک ورودی-یک خروجی با روش کنترل مقاوم برای غلبه بر عدم قطعیتها می توان استفاده نمود.شبیه سازی در محیط MATLAB با کنترل صنعتی مبدل ac/dc الکترونیک صنعتی دستگاه جوشکاری انجام شده است. نتایج شبیه سازی عمکرد مناسب سیستم کنترل مقاوم مود لغرشی در تثبیت طول قوس را نشان می دهد.