سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدتقی حمیدی بهشتی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی
سیدمحمدعلی بهشتی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این مقاله به منظور رفع مشکلات موجود در کنترل سیستم های نیوماتیک و همچنین مقاوم نمودن سیستم نسبت به اغتشاشات، از کنترل مقاوم به روش ∞ H استفاده شده است . ابتدا مدل ریاضی سیستم نیوماتیک به طور دقیق و با درنظر گرفتن تمام جزئیات بررسی گردیده است . به دلیل اینکه سیستم نیوماتیک شدیداً غیرخطی می باشد، پس از خطی سازی سیستم به روش دیتر کردن و شناسایی مدل خطی شده به طراحی کنترل کننده به روش ∞ H خطی برای آن پرداخته شده است . نتایج شبیه سازیهای انجام گرفته و منحنی های مربوطه ارائه گردیده که نشان دهنده عملکرد مقاوم سیستم مبنی بر تعقیب سیگنال مبنا با سرعت مناسب و حداقل خطا می باشد . همچنین سیستم دارای پایداری مقاوم در حضور عدم قطعیت ها می باشد . نتایج مقایسه کنترل کننده طراحی شده با کنترل کننده PID نیز مبین نتایج مطلوب و برتری کنترلگر طراحی شده است