سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی بهشتی – کارشناس ارشد کنترل
محمدتقی حمیدی بهشتی – استادیار

چکیده:

دراین مقاله به منظور رفع مشکلات موجود درکنترل سیستمهای نیوماتیک و همچنین مقاوم نموودن سیستم نسبت به اغتشاشات از کنترل مقاوم به روش H∞ استفاده شده است ابتدا مدل ریاضی سیستم نیوماتیک بطور دقیق و بادرنظر گرفتن تمام جزئیات بررسی گردیده است به دلیل اینکه سیستم نیوماتیک شدیدا غیرخطی می باشد پس از خطی سازی سیستم به روش دیتر کردن و شناسایی مدل خطی شده به طراحی کنترل کننده بروش H∞ خطی برای آن پرداخته شده است نتایج شبیه سازی های انجام گرفته و منحنی های مربوطه ارایه گردیده که نشان دهنده عملکرد مقاوم سیستم مبنی بر تعقیب سیگنال مبنا با سرعت مناسب و حداقل خطا می باشد همچنین سیستم دارای پایداری مقاوم در حضور عدم قطعیت ها می باشد نتایج مقایسه کنترل کننده طراحی شده با کنترل کننده PID نیز مبین نتایج مطلوب و برتری کنترلگر طراحی شده است