سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بزم آرا – کارشناس ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی و تاسیسات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی سفیدگر – کارشناس ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی و تاسیسات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه، زمایشگاه تحقیقاتی انرژی و تاسیسات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از عمده مزایای سیستم گرمایش کف که همواره توسط سازندگان این سیستم مورد تاکید قرار می گیرد، بهتر بودن آسایش حرارتی در این سیستم در مقایسه با سیستم های معمول می باشد. با توجه به اینکه مزایای نام برده شده از این سیستم صرفا به صورت کیفی بیان می شود، این نوع بیان قابل ارزیابی و مقایسه با سیستم های دیگر به صورت کمی نمی باشد. در این مقاله با استفاده از روش های عددی، برای یک اتاق نمونه، دمای هوا، سرعت هوا و دمای میانگین تابشی شبیه سازی شده و در نهایت با توجه به فرضیات مربوط به نوع پوشش و میزان فعالیت افراد، کمی سازی آسایش حرارتی انجام شده است. این کار برای دو سیستم گرمایش از کف و رادیاتور انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است.