سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهیار یوسفی – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
رضا خالوکاکایی – استادیار دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

ناحیه ماهنشان در استان زنجان و در شما لغربی ایران واقع است. هدف از مطالعه حاضر تهیه نقشه پتانسیل معدنی در این ناحیه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. یکی از روشهای
تهیه نقشه پتانسیل معدنی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی ، استفاده از روش وزنهای نشانگراست. در این روش با توجه به مشخصات و ویژگیهای نقاط معلوم می توان به جستجوی نقاط
مشابه پرداخت. در منطقه مورد مطالعه، از ۲۰ اندیس معدنی شناخته شده و نیز داده های مربوط به مطالعات ژئو فیزیک هوایی، تصاویر ماهواره ای، زمین شناسی، زمین شناسی اقتصادی و بررسی های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای استفاده شده و پس از انجام محاسبات مربوط به وزنهای نشانگر و به دست آوردن نقشه های دوتایی برای داده های اولیه، تمامی نقشه ها با هم ترکیب و تلفیق شده و یک نقشه پیشبینی پتانسیل معدنی که احتمال وجود کانی سازی در کلیه قسمتهای آن مشخص می باشد، تهیه گردیده است و در نهایت با توجه به تمام بررسیهای به عمل آمده و انطباق آنها با
زمین شناسی، مناطق دارای الویت برای پی جویی مس، سرب، روی و طلا معرفی شده اند.