سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر شیرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
پیمان بدیعی – استادیار گروه مهندسی عمران،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین میزان آلودگی منابع آب ناشی از ورود آلایندههای شهری، صنعتی و کشاورزی به دلیل استفاده مستقیم از آّب آنها، پیشگیری از آلوده شدن آنها و یا تأمین هزینههای لازم در پالایش منابع آب آلوده شده به شکلی روز افزون مورد توجه قرار گرفته است . از این رو ارائه مدلهای محاسباتی مناسب به عنوان ابزار لازم در انجام مطالعات در این زمینه امری ضروری است . در این تحقیق یک مدل شبکه عصبی بر مبنای دادههای حاصل از مدل مقیاس طولی CORMIX و مدل انتگرالیCORJET [1] برای شبیهسازی پخش آلودگی در رودخانهها با چگالی یکنواخت ارائه گردیده است . برای این منظور از یک سیستم شبکه عصبی پرسپترون چند لایه[ ۲] ، الگوریتم پسرو در انتشار خطا [۳] و تابع تحریک غیر خطی (logsig)[4] استفاده شده است . همچنین روش گام به گام آموزش مدل و نتایج حاصل از صحت سنجی آن ارائه گردیده است .