سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی داوران – استادیار بخش عمران دانشکده عمران دانشگاه تبریز
نرگس عیسی زاده فر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه تبریز

چکیده:

پاسخ چرخه ای ساختمانهایی با قابهای بادبندی شده هم مرکز فولادی نسبت به رفتار المانهای بادبند بسیار حساس می باشد بنابراین مدلسازی دقیق رفتار غیرخطی بادبند که در برگیرنده مکانیزم گسیختگی نیز باشد در ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای بادبندی شده هم مرکز فولادی بسیار ضروری می باشد. گسیختگی ناشی از خستگی سیکل کم (ULCF) در بادبندهای هم مرکز فولادی، اتصالات خمشی فولادی و کلیه اجزایی که مستعد تشکیل مفصل پلاستیک هستند یک حالت حدی بسیار مهمی است. بنابراین مدلسازی این پدیده در بررسی رفتار غیرخطی بادبند از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از یک مدل فیزیکی که بر پایه سطح تسلیم، رفنار سخت شونده چرخه ای عضو بادبند دو سر مفصل فولادی را تحت بارگذاری چرخه ای مدلسازی می کند با اعمال توابع خرابی اصلاح کرده و فرمولبندی جدیدی را که پدیده (ULCF) واثرات خرابی ناشی از خستگی روی رفتار چرخه ای عضو را مدلسازی می کند، ارائه می شود. نتایج تحلیلی مدل با نتایج آزمایشگاهی موجود برای دو نمونه بادبند مقایسه شده و تطابق خوبی بین این دو مشاهده می شود.