سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمودرضا دلاور – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری ، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران
سعید نادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری GIS، گروه مهندسی نقشه برداری

چکیده:

در حالیکه زمان درگذر است و پدیده ها بصورت دائمی در حال تغییر هستند ، سالهاست که تلاش می شود پدیده های دنیای وا قعی را در قالب مدلهایی بیان و تفسیر کنند که اساسا با فرض ایستا (Static) بودن پدیده ها بنا شده اند و زمانیکه به تغییرات پدیده ها توجه می شود نیز تنها به بررسی و شناسایی تغییرا ت ایجاد شده و اعمال مقطعی و ایستای آنها بسنده می شود . این مدلسازی ها ی ا یستا تا زمانیکه در مورد پدیده هایی صحبت می کنیم که دارای تغییرات زمانی بلند مدت هستند می توانند برای مدت زمان محدود جوابگو باشند . از اوائل دهه ۹۰ میلادی و با افزایش کاربرد های سیسستم های اطلاعات مکانی (GIS) ، توجه برخی از متخصصین به سمت مدلسازی زمانی پدیده ها جلب شد . این مسئله باعث شد رفته رفته شاخه ای از علم GIS به نام سیستم های اطلاعات مکانی زمانمند(Spatio-temporal GIS) به موازات سیستم های پایگاه داده زمانمند (T emporal DBMS) در علوم کامپیوتر ، شکل بگیرد . اگرچه امروزه عمده فعالیت های GIS هنوز بر مبنای مدلسازی های ایستا می باشند اما با افزایش تحقیقات در زمینه سیستم های اطلاعات مکانی پویا در آینده ای نه چندان دور شاهد تغییر این روند به سمت استفاده گسترده تر از سیستم های اطلاعات مکانی زمانمند خواهیم بود. در این مقاله ضمن بررسی اصول و مفاهیم پایه در مبحث فضا -زمان و سایر جنبه های مطرح در مورد GIS زمانمند و با تکیه بر معرفی روشهای مختلف مدلسازی زمانی در GIS، به پیاد ه سازی برخی المانهای مهم یک G IS زمانمند جهت نمایش تغییرات شبیه سازی شده اطلاعات ترافیکی بر روی یک نقشه رقومی ۱:۵۰۰ کاداستر ، پرداخته شده است.