سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا صمدی – گروه محیط زیست دفتر برنامه‎ر‎یزی معاونت امور انرژی وزارت نیرو
عبدالرضا کرباسی – گروه محیط زیست دفتر برنامه‎ر‎یزی معاونت امور انرژی وزارت نیرو
نسترن رحیمی – گروه محیط زیست دفتر برنامه‎ر‎یزی معاونت امور انرژی وزارت نیرو

چکیده:

مقاله حاضر از طرح ”ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاههای حرارتی جمهوری اسلامی ایران“ مشترک فی‌مابین دولت ایران و ژاپن که با همکاری معاونت امور انرژی وزارت نیرو و آژانس همکاریهای بین‌المللی ژاپن در سال ۱۳۷۸ به اتمام رسیده استخراج شده است.
به نظر می‌رسد که یکی از اساسی‌ترین معضلات زیست محیطی نیروگاههای حرارتی کشور، آلودگی هوا است. اما تاکنون تحقیقات جامع و کاملی در این مورد انجام نگرفته بود لذا ضرورت این تحقیق احساس می‌شد. در این مطالعه مهمترین آلاینده‌های هوا (SPMـ SOx ـ NOx) منتشره از دو نیروگاه اصفهان و تبریز به مدت یکسال مداوم در شعاع ۲۰ کیلومتری هر نیروگاه مورد سنجش قرار گرفت و در ضمن اندازه‌گیری آلاینده‌ها در دودکش، اندازه‌گیری پارامترهای هواشناسی و ذرات معلق در طول سال بطور مداوم در هشت ایستگاه ثابت و چند ایستگاه سیار انجام گرفت. سپس با مدلسازی پراکنش آلاینده‌ها سهم هر نیروگاه در آلودگی شهر و محیط اطراف خود مشخص گردید. بررسی نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بطور کلی غلظت متوسط آلاینده‌ها در محدودة مطالعاتی پائین‌تر از حد استاندارد است.