سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شوشتری – استادیار و عضو هیئت علمی بخش مهندسی مکانیک ، طراحی کاربردی دانشگاه بوع
آرمان پارسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه یزد ، یزد

چکیده:

با توجه به تحلیلهای تئوری و تجربی انجام شده در رابطه با رینگهای تقویتی در پروانه های گریز از مرکز و اثرات مطلوبی که این رینگها در افزایش استحکام مکانیکی و مقاومت پره ها میگذارند و با توجه به اینکه اثر هر نوع تغییری در طراحی در سیستمهای دینامیکی به خصوص ماشینهای دوار بسیار مهم میباشد،در این مقاله آنالیز مودال و تحلیل ارتعاشی پروانه های فنهای سانترفیوژ با آرایشهای مختلف به کمک روش اجزا محدود انجام گردیده است وفرکانسهای طبیعی و شکل مودهای چرخ در حالتهای بدون رینگ و با رینگهای تقویتی مورد مطالعه قرار گرفته است.در این مطالعه از روش تحیل مودال تناوبی(Cyclic Symmetric Modal Analysis) که برای سیستمهای دوار بسیار مناسب میباشد استفاده گردیده و با کمک نرم افزار ANSYS فرکانسها و شکل مود اول تا پنجم در آرایشهای مختلف رینگها بدست آمده است.نتایج حاصله نشان میدهد که افزودن رینگهای تقویتی به پروانه در مقدار فرکانس طبیعی اول و دوم (مودهای پائین)تغییرات قابل توجهی در رفتار مودال پره ایجاد میکند. اما اثرات این رینگها در فرکانسهای طبیعی بالاتر چندان قابل توجه نیست.