سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول خیاطی – مربی
فرزاد توحید خواه – استادیار گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکب
فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی – استادیار گروه اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده:

زردی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های نوزادان به شمار می رود. تشخیص زودهنگام این نوع زردی و اتخاذ شیوه درمان متناسب، باعث جلوگیری از عوارض ناشی از درمان دیر هنگام این نوع بیماری از قبیل آسیب های مغزی می شود. مدل سازی پروسه درمان بیماری زردی می تواند در شناخت بهتر این نوع بیماری به صورت بیان عوامل مؤثر بر آن، شیوه های درمان و ارزیابی نتایج، کارآمد باشد. در این مقاله، مدل سازی پروسه درمان بیماری زردی نوزاد با بهره گیری از stateflow نرم افزار Matlab برای اولین بار انجام می شود.نتایج به دست آمده نه تنها از به هدف رسیدن این نوع مدل سازی حکایت دارد بلکه می توان از آن به عنوان وسیله کمک آموزشی دانشجویان پزشکی بهره برد.