سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داوود زمزم – دانشجوی دکترای ژئودزی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلا
علیرضا آزموده اردلان – دانشیار دانشگاه تهران
محمدعلی شریفی – استادیار دانشگاه تهران
سیدامین قاسمی – کارشناس ارشد ژئودزی – هیدروگرافی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف این تحقیق، مدلسازی محلی توزیع دانسیته در پوسته بالایی ایران است. یک مدل سه بعدی توزیع دانسیته بین توپوگرافی و ژئوتید با جمع اوری، واسطه یابی و آنالیزداده های مختلف شامل پروفیل چاه های نفت، نقشه های زمین شناسی ، مدل ارتفاعی رقومی زمین، اطلاعات توموگرافی و ثقل بدست امد. مدل بدست امده برای اعمال تصحیح توپوگرافی به مشاهدات ثقل سنجی در محاسبات تعیین ژئوئید کاربرد دارد. علاوه بر این اکتشاف مواد معدنی و منابع نفت و گاز و پروژه های عمرانی مثل راهسازی ، سدسازی و غیره می توان استفاده نمود.