سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمزه صادقی سرختی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
ن فتحیان پور – استادیار دانشکده مهندسی معدن
غ نوروزی – دانشیار دانشکده معدن

چکیده:

پیشرفتهای گسترده درعلوم کامپیوتر در دهه های گذشته باعث توسعه روشهای عددی جهت حل مسائل علمی و مهندسی شده است که غالبا نیاز به تولید شبکه ای گره ها (مش) دارند نظیر المان محدود . بدلیل وجود برخی مشکلات در تولید مش و زمانبر بودن پروسه، ایده بکارگیری روشهای عددی بدون مش به عنوان یک کلاس از روشهای عددی معرفی گردیدهکه روشهای فاقد مش نام گرفته است روش نقاط محدود (FPM) یکی از جدید ترین روشهای فاقد مش می باشد که تاکنون در حل مسائل ژئوالکتریک مورد استفاده قرار نگرفته است دراین مقاله امکان بکارگیری این روش در مدلسازی پیشرو دو و نیم بعدی مقاومت ویژه الکتریکی نشان داده شده است و نتایج بدست آمده از مدلهای مختلف با جوابهای تحلیلی آنها مورد مقایسه قرار گرفته است و پاسخ پیشرو حاصل از این الگوریتم با داده های برداشت شده برروی رگه پلی متالیک فردوس بیان گردیده است.