سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود عبدالحسین پور – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان –

چکیده:

با افزایش تقاضا و مصرف انرژی الکتریکی، تولید آن نیز بایستی افزایش یابد. یکی از روشهای افزایش ظرفیت تولید، استفاده از نیروگاههای متمرکز می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی، قطعات نیمه هادی کاربرد وسیعی در صنعت برق پیدا کرده اند. با بوجود آمدن این توانائیها و ساخت رابطها و مبدلهای الکترونیک قدرت از یک سو و بوجود آمدن تمایلات اقتصادی و زیست محیطی از سوی دیگر گزینه ای جدید جهت افزایش ظرفیت تولید، فراروی مهندسین شبکه قدرت قرار گرفته است که همان تولید نامتمرکز یا تولید پراکنده است. در این مقاله اتصال پیل سوختی (به عنوان یکی از این تکنولوژیها)، به یک بار منفرد و شبکه توزیع به وسیله ادوات الکترونیک قدرت و استراتژیهای کنترلی آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف پیل سوختی و تجهیزات الکترونیک قدرت رابط آن به شبکه توزیع و بار منفرد مدلسازی و توسط نرم افزار EMTDC/PSCAD شبیه سازی شده است.