سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روزبه گرایلی میکلا – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن, دانشکده فنی, دانشگاه تهران
مهدی موسوی – استادیار گروه مهندسی معدن, دانشکده فنی, دانشگاه تهران

چکیده:

ساختار ناپیوسته توده های سنگی، مسئله تعیین تئوریک نحوه توزیع بار در امتداد کابلهای تمام تزریق را مشکل می نماید. محققین زیادی به ظرافتهای این موضوع اشاره کرده و بیان داشته اند که مدلسازی صحیح یک بولت تمام تزریق فقط در یک محیط ناپیوسته میسر است. متأسفانه در تحقیقات قبلی فرضیات مورد استفاده در تعیین توزیع بار در امتداد کابلها فولادی عموماْ با نقائصی روبرو بوده اند. در این پروژه سعی شده تا این فرضیات نا صحیح را حذف کرده و با استفاده از الگوریتم DDA (Discontinuous Deformation Analysis) و همراه کردن آن با الگوریتم کابل فولادی که قبلا تهیه شده است (Moosavi,1997) دید صحیح تری از نحوه عملکرد این سیستمهای تقویتی بدست آورد. در ادامه با ارائه مثالهایی توانائیهای روش فوق به نمایش گذاشته شده است